Wist u dat….

 • Een milieucategorie 1 correspondeert met een minimale afstand tot een woning van 10 meter en een milieucategorie 2 correspondeert met een minimale afstand tot een woning van 30 meter
 • Vele essentiële stukken m.b.t. de Ruimtelijk Ordening voor het vestigen van het KinderDagCentrum de Toermalijn, in Hengelo en bij Provincie Overijssel “kwijt” zijn.
 • Het Milieudossier en de vestiging van het KDC de Toermalijn op ons woonadres staat en zo ook nu nog in het bestemmingsplan is opgenomen als zijnde “Overige Dienstverlening SBI 9305, milieu categorie 1″.
 • Dat deze gemeente Hengelo dus, naar willekeur dan wel uit eigen belang, elke woning kan veranderen in een bedrijfspand dan wel fabriek, zonder de bewoners daarvan in te lichten. Als deze bewoners dan de publicatie in het plaatselijke krantje missen mogen ze alle “bewijzen” weg gooien en daarna tegen deze bewoners zeggen: “helaas, het spijt ons zeer, onze “welgemeende” excuses……, had u maar op moeten letten”.
 • Het KDC de Toermalijn (indertijd een milieucategorie 2 bedrijf, aan de Kerkstraat te Hengelo) bij nieuwbouw bijna 3x zo groot werd als waar het vandaan kwam en zonder enige onderbouwing naar een milieucategorie 1 bedrijf werd omgezet.  Hierdoor kon van een geluidsafstand van 30 meter naar 10 meter worden afgeweken en werd het KDC zelfs op maar 5,8 meter van ons woonhuis gerealiseerd.
 • Het woon- en leefklimaat geen enkel keer wordt genoemd in correspondentie of raadsonderzoek waardoor het lijkt alsof het de gemeente een rotzorg zal zijn.
 • Dat het KDC de Toermalijn, 6 dagen per week, 52 weken per jaar geopend is en maximaal 80 ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren tot een leeftijd van 19 jaar oud heeft.
 • Kinderdagverblijven en scholen in Hengelo allemaal milieucategorie 2 hebben met een afstand van 30 meter van de erfgrens tot een geluidsgevoelige bebouwing. Slechts enkele kleine kinderdagverblijven konden (met een gemotiveerd rapport) een lagere milieucategorie krijgen.
 • KDC de Toermalijn in Hengelo de enige in heel Nederland is (met zo’n grote “zware” bezetting) die gevestigd is op 5,8 meter van de perceelgrens tot aan ons woonhuis. Gevestigd zonder enige geluidswering of rechtstreeks grenzend aan ons perceel (tuin). Vandaar dat de indringende geluiden van de kinderen t/m 19 jaar en de stimulerende leiding, ons leefklimaat ernstig aantast.
 • In de gemeente Hengelo Geluidsoverlast kennelijk alleen in volume meetbaar moet zijn maar het soort geluid, het hinderlijke, indringende karakter of de intensiteit van het geluid kennelijk niet ter zake doet.
 • Het KDC in het bestemmingsplan tot op de dag van vandaag op ons woonadres gevestigd is. Wij wonen dus letterlijk op het instellingsterrein van KDC de Toermalijn met alle overlast van dien.
 • Dat de gemeente Hengelo dit “Dagcentrum voor verstandelijk gehandicapte jongeren: (SBI code 87.2002) een “Artsenpraktijk, klinieken en dagverblijven” SBI code 85.12 / 85.13 noemt (vanwege het woord “dagverblijven”!). Echter Politiecellen, Bejaardentehuizen en Dierentuinen ook “dagverblijven” hebben maar daardoor ook niet in de categorie “Artsenpraktijk, klinieken en dagverblijven” komen met een lage milieucategorie 1, maar in de zwaardere milieucategorie 2.
 • Bij een correcte en goed toegepaste Ruimtelijke Ordening meerdere woningen in de nabijheid van het KDC (30 meter vanaf de perceelgrens tot aan bebouwing) niet gebouwd hadden mogen worden.
 • Dat een (dus elk willekeurig !) woonhuis in deze gemeente Hengelo kennelijk zonder persoonlijke kennisgeving kan worden omgezet in bedrijfsbestemming en korter dan 2 jaar later weer in (dezelfde) stilte weer woonbestemming kan worden, waardoor er van alles (in wezen illegaal) naast je woning gerealiseerd kan worden !.
 • De gemeente Hengelo niet handhavend wil optreden tegen KDC de Toermalijn omdat zij de wet- en regelgeving op hun eigen manier interpreteren en daardoor de, niet voor het publiek toegankelijke, tuin als zogenaamd vrij (voor publiek) toegankelijke buitenterrein beschouwen.(dus het Activiteitenbesluit misplaatst interpreteert)
 • Dhr. Kerckhaert, voormalig Burgemeester van de gemeente Hengelo (2000-2012) nu de voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid is en de gemeente Hengelo, als één van de weinige gemeenten in Nederland, daar niet bij aangesloten is.