De verdwenen stukken

Hieronder o.a. een overzicht van de nog steeds ontbrekende (bestemmingsplan) stukken, welke de gemeente Hengelo niet kan/wil aanleveren:

Tekening S80001H1 account: 568120310, 8 augustus 2001 door R. Hofmeijer.

Tekening S80001H1 account: 568120310, 17 augustus 2001 door G. v.d. Wens.

Tekening S80001H1 account: 568120310, 25 september  2001 door G. v.d. Wens.

Milieuoverwegingen geluidsaspecten Ruimtelijke Ordening.

Milieumelding Geluid van de te verwachten geluidsoverlast van De Toermalijn.

 

Dossier “Onteigeningsprocedure” vorige bewoners, de familie Nijland, i.v.m. aanvankelijke wegsanering woning Binnenveldweg 12.

Afspraken, uit 2000,  tussen de gemeente Hengelo en (de rechtsvoorganger van) Aveleijn om op het adres Binnenveldweg 12 een KinderDagCentrum te gaan vestigen.

De “deal” van de gemeente Hengelo met makelaardij Weghorst en de familie Nijland om de aanvankelijk weg te saneren woning aan de Binnenveldweg 12 alsnog te gaan verkopen en de waarheid te verzwijgen tegenover nieuwe bewoners.

Bestemmingsplan tekeningen, onderstaande versies (in de periode dat Beernink met zijn “bedrijf / fabriek” Beernink productions nog in Utrecht woonde en het dus een andere inrichting van dit bestemmingsplan moet weergeven).

Bewijsvoering dat Beernink een “TV- annex Radio-studio” op het adres Binnenveldweg 12 Hengelo zou uitvoeren.

Bewijsvoering dat er op het adres Binnenveldweg 12  een “Muziekinstrumentenfabriek” dan wel een ” Foto-film ontwikkelcentrale” (als vermeld in het bestemmingsplan ” Vossenbeld Kleine wereld”)  gevestigd zou zijn.

Brieven van de Milieuafdeling gemeente Hengelo waarin De Toermalijn / Aveleijn verzocht werd gegevens te verstrekken over de te verwachten geluidsoverlast in de “tuin” van de instelling.

Brieven van De Toermalijn / Aveleijn waarin aangegeven wordt dat 80 ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren ongeremde, merkwaardige en luidruchtige kreten&krijsen kunnen (en ook mogen) produceren.

Motivering in bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” om af te wijken van de wettelijke adviesafstanden (van minimaal 30 meter naar 5,8 meter) in het kader van de maximale geluidsbelasting op ons woonhuis.

Milieudossier “Beernink productions” in bestemmingsplan.

Bericht aan Provinciale Staten m.b.t. afwijking van het streekplan Overijssel 2000+ om het bestemmingsplan “Vossenbelt Kleine Wereld” ten behoeve van KDC de Toermalijn te realiseren.

Geluidsmeting “stilte” van de gemeente Hengelo.

Bewijzen en motivatie waarom de Toermalijn vanaf 2002 t/m nu in het bestemmingsplan Hengelo Noord aangemerkt is als “Kinderoppascentrale”, SBI code 9305

(dit terwijl de volledige gemeenteraad nu ineens akkoord gaat dat het sinds de aanvraag in 2002 (dus met terugwerkende kracht) een zogenaamde (Tand)Artsenkliniek , SBI code 8512 / 8513 zou zijn !!!)

Hoezo SBI (bestemmingsplan) fraude !