De geschiedenis

Begin 2002 hebben wij een woonhuis aan de Binnenveldweg 12 in Hengelo gekocht .

De overdracht zou pas later dat jaar plaatsvinden.

Vrijwel aansluitend aan de handtekening op het koopcontract gaat de gemeente ons woonhuis in een (relatief zware) bedrijfsbestemming veranderen. (terwijl het traject van de gemeente en de Stichting Aveleijn (Kinderdagcentrum de Toermalijn) dan al ruim 2 jaar loopt en ons niks gevraagd danwel medegedeeld werd).

In de bijbehorende lijst wordt melding gemaakt dat in ons woonhuis o.a. de volgende bedrijfsbestemmingen uitgevoerd (kunnen) worden:

1: Muziekinstrumentenfabriek

2: Foto-Film Ontwikkelcentrale

3: Artsenkliniek, Praktijken en dagverblijven (en dit is heel merkwaardig aangezien sinds 2013 deze bedrijfsbestemming nu juist, met terugwerkende kracht, aan De Toermalijn wordt toebedeeld).

Op een terrein bedoeld voor Maatschappelijke Doeleinden mag, volgens ingewonnen informatie bij het Ministerie van Infrastructuur, géén bedrijf als een “Artsenkliniek, praktijken en dagverblijven” worden uitgevoerd.

Het huis staat, op dat moment, in een groenstrook tussen 2 nieuwe woonwijken in.

Het perceel naast ons wordt veranderd in “maatschappelijke doeleinden” (t.b.v. een Dagverblijf voor (80) ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren)

Voorontwerp bestemmingsplan Vossenbelt De Kleine Wereld 2000-2002

Wat opvalt is dat er een milieuzone, getekend vanuit het centrum van onze (bijna 2 x zo groot getekende) garage (woonhuis, paars vlak) van 30 meter getekend is. Terwijl de milieuzone van de Toermalijn (bruin vlak) 10 meter vanuit de gevel/perceelgrens getekend is. De oude lokatie van de Toermalijn had wel een (verplichte) milieuzone van 30 meter!

Begin 2003 gaat het “postzegelbestemmingsplannetje” naar de provincie Overijssel als: “perceel waarop bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden”.

Dat het “perceel” een woning betreft wordt niet vermeld.

Er is geen enkele onderbouwing danwel Ruimtelijke Ordening overweging danwel enig achterliggende geluidsonderzoek, danwel melding of motivatie, van de wijziging meer te vinden. Alles blijkt “zoek”.

Earth 4-5

Nadat de bouw van het Kinderdagcentrum in 2004 klaar is wordt (alweer vrijwel aansluitend) de bestemmingsplanwijziging middels het “Startdocument Hengelo Noord” teruggedraaid en wordt onze “bedrijfsbestemming” weer woonhuis. (merkwaardigerwijs weer zonder ons daarin te kennen)

Na het Startdocument Hengelo Noord (voorontwerp bestemmingsplan) uit 2004 wordt in 2007 het definitieve bestemmingsplan “Hengelo Noord” bekrachtigd.

Het merkwaardige is dat in beide laatste bestemmingsplannen het Kinderdagcentrum de Toermalijn op het adres van ons woonhuis vermeld staat met een verkeerde registratie (SBI code 9305).

Nadat wij rond 2008 steeds meer overlast ondervinden van het pal naast ons staande Kinderdagcentrum de Toermalijn waarvan hun “speel” tuin ook nog aan onze tuin en woning grenst hebben wij, omdat overleg met de Toermalijn niets opleverde, in 2011 een Handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend.

Dit werd afgewezen op grond van dat “de belangen van de Toermalijn groter zijn dan de uwe….”.

Daarna zijn wij in bezwaar gegaan.

Geen vooraankondiging van de Hoorzitting gekregen, vervolgens zelf gaan bellen, bleek de Hoorzitting al twee weken later plaats te vinden.

Direct een advocaat (uit Utrecht) ingeschakeld en meegenomen naar de Hoorzitting.

Bleken daar enige mensen afwezig:

  1. De voorzitter van de (externe) commissie van bezwaarschriften.
  2. De afgevaardigde van het college
  3. De tegenpartij (Kinderdagcentrum de Toermalijn) bleef “per abuis” 1,5 uur op de gang zitten.

De Hoorzitting werd dan ook (na afloop) door de tegenpartij nietig verklaard.

Daarna werd de zaak nog ¾ jaar getraineerd waarna wij een civiele procedure tegen KDC de Toermalijn zijn begonnen.

Dit heeft, na 1,5 jaar procederen en rekken, ertoe geleid dat wij nu een kapschuur tussen een gedeelte van de erfgrens hebben waardoor de geluidsoverlast op onze woning gereduceerd is van >87 dB(A) tot ongeveer 68 dB(A).

In de tuin is het zo’n 5 á 10 dB(A) meer.

Je begrijpt het wel, onleefbaar vanwege de indringende geluiden die bij ons doordringen, 6 dagen per week, 52 weken per jaar.

Daarna geprobeerd uit te zoeken hoe deze gemeente dit heeft kúnnen laten plaatsvinden.

Dit leidde ook weer tot ellenlange briefwisselingen en vragen die niet dan wel onvolledig beantwoord werden, continue werden reacties uitgesteld en uitgesteld.

Blijken vele papieren, zoals bestemmingsplankaarten, motiveringen en nog veel meer eerder in brieven vermelde zaken “zoek” te zijn.

Inmiddels heeft KDC de Toermalijn al 4 (in brieven van de gemeente) verschillende bestemmingen gekregen waarbij de laatste (niet lachen) Artsenpraktijken, Klinieken met dagverblijf (SBI code 8512, 8513) is, maar ze hebben het ook al een School genoemd en een (gewoon) Kinderdagverblijf. In het bestemmingsplan “Hengelo Noord” staat het opmerkelijk nog steeds op ons woonadres vermeld als “Overige Dienstverlening n.e.g., SBI code 9305” terwijl het bij de KvK gewoon als Dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten, SBI code 87.2002 ingeschreven staat op de Kroeskarperstraat (met een minimale gewenste afstand van 30 meter tot een woning).

Ons huis is, in de korte tijd dat het een zwaar bedrijf was een: “Muziekinstrumentenfabriek”, of een “Foto en Filmontwikkelcentrale” en een “TV en Radio studio” geweest met een geluidszone van 30 meter en had klaarblijkelijk zelfs een gevaarzone van 10 meter. (Dagelijks lopen, en liepen merkwaardigerwijs tientallen kinderen en ouders van de Basischool de Telgenkamp meerdere keren per dag door deze “Gevaarzone” zonder ook maar eenmaal door de gemeente Hengelo gewaarschuwd te zijn !)

Zoals al eerder gezegd zijn vele relevantie (achterliggende) stukken zoek, zelfs bij Provincie Overijssel.

Wij vinden daar alleen maar het postzegelbestemmingsplanwijzigingsboekwerkje “Vossenbelt Kleine Wereld” en de ongeveer 4 brieven van de gemeenteraad.

Ik heb nog niet alles beschreven maar dit wekt toch wel de indruk dat het een en ander stinkt.

Dit KDC moest weg uit het vorige pand omdat dat door de Brandweer afgekeurd was, andere locaties vond het KDC niet goed. Zelfs een locatie een paar kilometer hier vandaan naast een manege werd, om onduidelijke redenen, niet goed bevonden.

Onze woning is dus 2x in korte tijd in een bestemmingsplan van gemeente Hengelo veranderd zonder dat wij daarvan in kennis gesteld zijn. Een brief die omwonenden wel hadden gekregen in het kader van een voorlichtingsbijeenkomst is “toevallig” niet op ons adres bezorgd. Beide wijzigingsmomenten liggen “toevallig” precies rond het vestigingsmoment van KDC De Toermalijn, etc. etc.. Dit lijkt een ééntweetje geweest te zijn waarbij nu tegen ons gezegd wordt: “u had 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan en dat heeft u niet gedaan, dus….”.

Inmiddels ook een aantal beleidsstukken ingezien van omstreeks de periode 2000 waarin aangegeven werd dat vanwege het toenmalige tekort aan Zorgcentra enigszins met de wet- en regelgeving geschoven mocht worden om het een en ander gerealiseerd te krijgen.

Gemeente Hengelo en het KDC De Toermalijn / Aveleijn lijken daarmee ernstig aan de haal gegaan te zijn.

Onze situatie is dat wij in een uitzichtloze situatie zitten, wij kunnen niet meer tegen het gekrijs, gekreun en gegil, ons huis is totaal onverkoopbaar en de gemeente en het KDC verschuilen zich achter elkaar.

Zie ook de uitzending van Eenvandaag van 3 december 2012 en de uitzending op RTV Oost van april 2015.

Eenvandaag 3 december 2012