De feiten

Dit Kinderdagcentrum geeft 52 weken per jaar, 6 dagen per week dagopvang aan maximaal 80 zwaar verstandelijk gehandicapte jongeren tot een leeftijd van 19 jaar.

Uit een in 2010 uitgevoerd zindelijkheidsonderzoek blijkt dat de gemiddelde geestelijke leeftijd van deze jongeren 12 à 13 maanden is!

http://chw.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:21839/DS1/

 

Wat doet langdurige ernstige geluidsoverlast met je:

Hieronder een op 9 maart 2015 gepubliceerde Handreiking over de kwalijke gevolgen van geluidsoverlast. Helaas is de gemeente Hengelo “Doof” voor ónze geluidoverlast.

Handreiking gezondheid in m.e.r.

 

Publicatie van www.decentrale.regelgeving.overheid.nl over de aard van de geluidsoverlast (2011).”Ongewenste geluiden in de woonomgeving kunnen bij de bewoners tot gevoelens van irritatie, wrevel, afkeer, ergernis en boosheid leiden”

Niet akoestisch factoren

 

Publicatie geluidsbureau Alcedo “stemgeluid blijft alleen buiten beschouwing van het Activiteitenbesluit als er sprake is van een buitenterrein (een voor het publiek toegankelijk terrein, dus als er sprake is van een “binnenterrein” zoals bij de Toermalijn moet een gemeente Handhaven!)

Stemgeluid en het Activiteitenbesluit      

 

Handreiking Nederlandse Stichting Geluidshinder, Geluid is te meten, maar Geluidsoverlast niet

Publicatie Nederlandse Stichting Geluidshinder

 

Stemgeluid kinderen in Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/@108145/stemgeluid-kinderen/

 

Afwijken bestemmingsplan, geluid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/handreiking/(planologische)/wabo-0/binnenplans-afwijken/

 

Wet aanpak woonoverlast

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/nysingh-advocaten-notarissen/wet-aanpak-woonoverlast.9444189.lynkx

 

Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren “Het is een gemeentelijke taak bewoners te helpen hun problemen onderling op te lossen, maar ook om in te grijpen als bewoners er niet zelf uit komen, of als de situatie onhoudbaar of gevaarlijk is”

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren